Propellant er nu XO

Juni 2021 skiftede vi navn til XO – 360° Graphics.

En spændende markering af vores position som 360 graders implementeringsbureau, der leverer materiale til lige dele online som offline. Propellant har i 12 år været et succesfuldt grafisk bureau med afsæt i traditionelle medier. I de senere år har vi gennemgået en betydelig digital transformation for at imødekomme markedets stigende efterspørgsel på digitale assets og ydelser. Det kan og vil vi som XO ­- 360 Graphics.

Navneskiftet ændrer hverken på vores cvr-nummer eller ved vores eksisterende samarbejde, men understreger at vi nu kan tilbyde dig endnu flere ydelser til samme professionelle og velkendte service.

Propellant is now XO

June 2021 we changed the name to XO – 360° Graphics.

An exciting conslusion of our position as a 360-degree implementation agency that delivers material for equal parts online and offline. For 12 years, Propellant has been a successful graphic agency based on traditional media. In recent years, we have undergone a significant digital transformation to meet the market’s growing demand for digital assets and services. We can and will do that as XO – 360 Graphics.

The name change does not change our CVR number or our existing collaboration but emphasizes that we can now offer you even more services for the same professional and well-known service.